Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia komunikacyjnego?

Ubezpieczenie samochodu to pewny sposób na uniknięcie strat finansowych w przypadku kradzieży, uszkodzenia samochodu oraz uszczerbku na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Ubezpieczenie samochodu jest koniecznością dla każdego właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Zgodnie z prawem, właściciele pojazdów muszą ubezpieczyć swoje pojazdy od ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jesteś winny wypadku drogowego, firma ubezpieczeniowa pomoże Ci rozwiązać konflikty na drodze i zajmie się płatnościami finansowymi dla uczestników ruchu, ofiar wypadku. Ubezpieczenia komunikacyjne mogą być obecnie realizowane przez internet u dowolnego ubezpieczyciela kontrolowanego przez KNF.

Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży lub uszkodzenia, klęsk żywiołowych, bezprawnych działań osób trzecich i wielu innych ryzyk.

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego

Jeśli wykupujesz ubezpieczenie samochodu po raz pierwszy, musisz przygotować następujący zestaw dokumentów i złożyć je w towarzystwie ubezpieczeniowym:

 • Dokument tożsamości osoby, która zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia (ubezpieczającego);
 • Prawo jazdy lub tymczasowe prawo jazdy osoby uprawnionej do kierowania pojazdem;
 • W przypadku osób prawnych: świadectwo rejestracji osoby prawnej, wydane przez upoważnione organy;
 • W przypadku osoby fizycznej – indywidualnego przedsiębiorcy: odpowiednie zaświadczenie o rejestracji osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy;
 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu, zaświadczenie o jego rejestracji;
 • Umowa kupna/sprzedaży lub faktura potwierdzająca wartość pojazdu, fakt zakupu pojazdu i wyposażenia dodatkowego (jeśli występuje) oraz dokumenty potwierdzające jego montaż;
 • Jeżeli pojazd został zakupiony na kredyt lub zastawiony, wymagana jest odpowiednia umowa (kredytowa, zastawnicza);
 • Karta diagnostyczna (jeśli jest wymagana).

Jeśli polisa ma być przedłużona (prolongowana), musisz przygotować następujący zestaw dokumentów

 • Dokument tożsamości osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia (ubezpieczającego);
 • Prawo jazdy lub tymczasowe prawo jazdy osoby uprawnionej do kierowania pojazdem;
 • Dowód pojazdu, świadectwo rejestracji
 • Jeśli kopie dokumentów znajdują się już w firmie ubezpieczeniowej, nie ma potrzeby ponownego ich składania. Wyjątki: oryginał paszportu osoby, która zawarła umowę (ubezpieczającego), zaświadczenie o rejestracji osoby prawnej/osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy.

W przypadku przedłużenia polisy autocasco na tych samych warunkach ubezpieczenia, na koszt wpływają takie czynniki jak istnienie i liczba zdarzeń objętych ubezpieczeniem w ramach poprzedniej polisy.

 

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniach komunikacyjnych

Polityka ubezpieczeń komunikacyjnych pojawiła się w życiu polskich właścicieli samochodów pojawiła się ponad 20 lat temu. Od tego czasu co roku kierowca musi otrzymać kolejny dokument na swój samochód, a mianowicie ubezpieczenie komunikacyjne do kupienia w internecie. Jest to formularz od otrzymywany od ubezpieczyciela (lub jego kopia elektroniczna), bez której nie wolno prowadzić samochodu. Jednak wielu nadal nie do końca rozumie, czym jest ubezpieczenie komunikacyjne i do czego służy.

Jak działa ubezpieczenie komunikacyjne ?

OC jest skrótem od “obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC”. Mówiąc prościej, chroni ono kierowcę przed ryzykiem i kosztami finansowymi spowodowania wypadku, w którym inne pojazdy, ich kierowcy lub pasażerowie odnieśli obrażenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC pojawiło się po raz pierwszy w latach 20. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu rozpowszechniło się na całym świecie. Zawsze, gdy wprowadzano obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, robiono to w celu stworzenia jednolitej dla całego rynku “poduszki” finansowej, z której można by wypłacać odszkodowania tym, którzy nie zawinili w wypadku. W ten sposób działa również obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce.

Umowa z ubezpieczycielem

Kierowca zawiera umowę z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Jeśli w trakcie trwania umowy ulegnie on wypadkowi drogowemu i zostanie uznany za winnego, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do naprawienia szkód wyrządzonych ofiarom wypadku.

Jednak sens ubezpieczenia OC nie polega tylko na tym, aby ubezpieczyć osobę, która zawiniła, gdy nie ma ona wystarczająco dużo pieniędzy na pokrycie szkody. Wykupując polisę, tak naprawdę częściowo ubezpieczamy również cudzą odpowiedzialność cywilną. Poszkodowany może przecież otrzymać odszkodowanie nawet wtedy, gdy winowajca nie ma ważnej polisy OC.

Jak wykupić polisę ubezpieczeniową

Ubezpieczenia komunikacyjne są powiązane z samochodem, ale polisę może zawrzeć nie tylko właściciel pojazdu, ale także każdy kierowca, który ma prawo prowadzić samochód. W takim przypadku ten ostatni zostanie wpisany na polisie jako ubezpieczający. Zgodnie z prawem, polisę należy wykupić w ciągu kilku dni od zakupu samochodu, ale przed jego rejestracją w Urzędzie Dzielnicy – bez ubezpieczenia OC samochód nie zostanie zarejestrowany. Potrzebne będą dane z dowodu osobistego i prawa jazdy, a także samochód i jego dowód rejestracyjny. Jeśli samochód nie jest jeszcze zarejestrowany w policji drogowej, zamiast dowodu rejestracyjnego potrzebny jest dowód rejestracyjny pojazdu. Po zarejestrowaniu samochodu należy powiadomić firmę ubezpieczeniową i dodać numer rejestracyjny do polisy.

Lista kontrolna zakupu używanego samochodu

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie używanego samochodu? Odpowiemy na pytania i sporządzimy obowiązkową „listę kontrolną”, która gwarantuje zakup naprawdę dobrego używanego samochodu.

Jak sprawdzić, czy przebieg mojego samochodu jest prawidłowy?

Niezależnie od wybranego schematu zakupu: od przyjaciela, dobrego znajomego, z aukcji internetowej, od nieprofesjonalisty lub z oficjalnego salonu dealerskiego, należy zwrócić uwagę na następujące niuanse techniczne i bardziej zainteresować się oględzinami wnętrza.

Przede wszystkim należy sprawdzić zgodność stanu licznika z tym deklarowanym.

Sprawdzenie jakości powłoki lakierniczej przed zakupem samochodu

To jest trudna część. Zazwyczaj potrzebne jest specjalne urządzenie pomiarowe. Nie zawsze możliwe jest dokładne określenie grubości powłoki lakierniczej za pomocą miernika. Faktem jest, że czasami po wypolerowaniu lub nałożeniu specjalnych powłok (płynne szkło itp.) na instrumencie będzie widać różnicę.

Jednak z reguły można zaufać miernikowi. Warto też zwrócić uwagę na jednolitość odcienia poszczególnych części. Czasami różnicę widać gołym okiem.

Warto też dokładnie przyjrzeć się różnicom w połączeniach między częściami. Zwróć uwagę na krawędzie części – malowanie często powoduje powstawanie niedoczyszczonych zacieków. Wszelkie ślady taśmy maskującej, a nawet jej obecność na powierzchniach wewnętrznych powinna być powodem do niepokoju.

Diagnozowanie silnika, skrzyni biegów, układu jezdnego

Kupno samochodu (https://superpolisa.pl/faq/kupno-samochodu-o-czym-trzeba-pamietac/) wymaga sprawdzenia wielu wrażliwych czynników tak aby jazda autem przebiegała stabilnie. Silnik powinien pracować płynnie, nie dymić, łatwo się uruchamia. Na desce rozdzielczej nie powinna świecić się żadna kontrolka.

Zwróć uwagę na kolor i zapach oleju. Normalny olej ma ciemny kolor (ponieważ działają dodatki detergentów) bez wyraźnego zapachu spalenizny. Jeśli olej jest krystalicznie czysty, powinien wydawać się dziwny. Jest to możliwe, gdy olej jest wymieniany tuż przed przyjazdem.

Należy sprawdzić numer silnika zgodnie z danymi w dowodzie rejestracyjnym. W dzisiejszych czasach wymiana silnika nie musi wiązać się z rejestracją w urzędzie ruchu drogowego, ale musisz się zgodzić, że wymieniony silnik to poważny powód do targowania się. Przed zakupem wskazane jest podłączenie samochodu do specjalnego stanowiska diagnostycznego, które pokaże obecność błędów i ich historię.

Zapytaj byłego właściciela o zużycie oleju. Niektóre samochody, szczególnie z turbodoładowaniem, są bardzo podatne na zwiększony apetyt na olej. Oczywiście nie jest faktem, że właściciel powie prawdę, ale w tym przypadku najgorsze jest pytanie niezadane.