Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia komunikacyjnego?

Ubezpieczenie samochodu to pewny sposób na uniknięcie strat finansowych w przypadku kradzieży, uszkodzenia samochodu oraz uszczerbku na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. Ubezpieczenie samochodu jest koniecznością dla każdego właściciela pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Zgodnie z prawem, właściciele pojazdów muszą ubezpieczyć swoje pojazdy od ryzyka odpowiedzialności cywilnej. Jeśli jesteś winny wypadku drogowego, firma ubezpieczeniowa pomoże Ci rozwiązać konflikty na drodze i zajmie się płatnościami finansowymi dla uczestników ruchu, ofiar wypadku. Ubezpieczenia komunikacyjne mogą być obecnie realizowane przez internet u dowolnego ubezpieczyciela kontrolowanego przez KNF.

Autocasco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży lub uszkodzenia, klęsk żywiołowych, bezprawnych działań osób trzecich i wielu innych ryzyk.

Zakup ubezpieczenia komunikacyjnego

Jeśli wykupujesz ubezpieczenie samochodu po raz pierwszy, musisz przygotować następujący zestaw dokumentów i złożyć je w towarzystwie ubezpieczeniowym:

 • Dokument tożsamości osoby, która zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia (ubezpieczającego);
 • Prawo jazdy lub tymczasowe prawo jazdy osoby uprawnionej do kierowania pojazdem;
 • W przypadku osób prawnych: świadectwo rejestracji osoby prawnej, wydane przez upoważnione organy;
 • W przypadku osoby fizycznej – indywidualnego przedsiębiorcy: odpowiednie zaświadczenie o rejestracji osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy;
 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu, zaświadczenie o jego rejestracji;
 • Umowa kupna/sprzedaży lub faktura potwierdzająca wartość pojazdu, fakt zakupu pojazdu i wyposażenia dodatkowego (jeśli występuje) oraz dokumenty potwierdzające jego montaż;
 • Jeżeli pojazd został zakupiony na kredyt lub zastawiony, wymagana jest odpowiednia umowa (kredytowa, zastawnicza);
 • Karta diagnostyczna (jeśli jest wymagana).

Jeśli polisa ma być przedłużona (prolongowana), musisz przygotować następujący zestaw dokumentów

 • Dokument tożsamości osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia (ubezpieczającego);
 • Prawo jazdy lub tymczasowe prawo jazdy osoby uprawnionej do kierowania pojazdem;
 • Dowód pojazdu, świadectwo rejestracji
 • Jeśli kopie dokumentów znajdują się już w firmie ubezpieczeniowej, nie ma potrzeby ponownego ich składania. Wyjątki: oryginał paszportu osoby, która zawarła umowę (ubezpieczającego), zaświadczenie o rejestracji osoby prawnej/osoby fizycznej jako indywidualnego przedsiębiorcy.

W przypadku przedłużenia polisy autocasco na tych samych warunkach ubezpieczenia, na koszt wpływają takie czynniki jak istnienie i liczba zdarzeń objętych ubezpieczeniem w ramach poprzedniej polisy.